Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Oslavy 150. výročí

Oslavy 150. výročí založení školy

Hlavním naším úkolem spolku v tomto období byla propagace oslav, vydání nového almanachu, uspořádání valné hromady spolku a společného setkání všech absolventů ve velkém sále městského Muzea. Díky finanční pomoci 42 zástupců zemědělských podniků a soukromých dárců byla vybrána potřebná částka na vydání almanachu. Vznikl jedinečný almanach, kde historickou část zpracoval Ing. Rozman, včetně vzpomínek žáků a profesorů a několik příspěvků mladších absolventů. Dále almanach obsahuje seznam všech absolventů za celou dobu trvání školy. V několika případech se jedná jen o seznam žáků, vzhledem k tomu, že se již nedochovaly potřebné podklady. V almanachu také najdete seznamy a fotografie všech ředitelů školy, seznam zaměstnanců bývalých a současných, několik fotografií ze života školy. Celý almanach graficky zpracovala a svými perokresbami vhodně doplnila absolventka naší školy paní Kateřina Prachařová. Ve spolupráci s ředitelstvím školy se nám podařilo vydat publikaci, která si jistě našla své čtenáře, o čemž svědčil i velký zájem – vytištěno bylo 500 ks. 

V sobotu  6. 10. ve 12.30 hod byla svolána Valná hromada Spolku absolventů a přátel zemědělské školy, na které proběhla mimo jiné i volba nové rady. Rada nyní pracuje v tomto složení: předsedkyně: Ing. Kabelová Ludmila, místopředsedkyně: Ing. Rektorisová Vanda, tajemník: Ing. Vítková Alena, hospodářka: paní Loučková Věra. Členové: Ing. Kroutil Václav, Ing. Hemr Jindřich, Ing. Pleskotová Marie, paní Žáková Marie, Prosová Stanislava. Čestným členem je paní Domkářová Věra, členové revizní komise jsou pan Pešek Libor, pan Kučera František, pan Mrázek Václav.
V 13.00 hodin kočár s trubači projížděl pomalu Chrudimí až před Muzeum. Přesně ve 14.00 hodin začalo setkání absolventů školy. Trubači slavnostními fanfárami pozdravili všechny přítomné. A sešlo se nás opravdu hodně. Svou návštěvou nás poctili: paní Ing. Jana Pernicová – radní pro školství, kulturu a tělovýchovu a pan Mgr. Petr Řezníček – starosta města.  V úvodu vystoupil pěvecký sbor Slavoj symbolickou písní: Hymna českého rolnictva od Antonína Dvořáka, kdy slova napsal významný chrudimský rodák pan Pippich. Slavoj tuto skladbu nastudoval pouze pro tento účel a navázal tak na historické tradice, které byly mezi školou a sborem. Následoval krátký pohled do historie od pana Ing. Rozmana a vystoupení několika významných absolventů školy. Z iniciativy maturantů 1953 vznikla sbírka na opravu praporu školy. Celé setkání zakončil opět pěvecký sbor Slavoj krásnými českými písněmi. Pak už následovala setkání jednotlivých ročníků v mnoha pohostinstvích ve městě.

V neděli 7. 10. 2012 se konala tradiční mše v hlavním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

TOPlist